Arti

Bestraling (radiotherapie) bij darmkanker

Als er darmkanker bij u is gediagnosticeerd en u in aanmerking komt voor radiotherapie, dan meldt de specialist van Darmkankercentrum Harderwijk u aan bij de Radiotherapiegroep.  Darmkankercentrum Harderwijk heeft hiermee een uitstekende samenwerking. Vervolgens krijgt u vanuit de Radiothearpiegroep een uitnodiging voor het eerste gesprek.

 

 

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie is een behandeling door middel van straling. Deze is onzichtbaar en niet te voelen. De behandeling is niet pijnlijk. Na de behandeling blijft geen straling in het lichaam achter. De straling remt cellen in hun groei en kan cellen doden, waarna deze dode cellen door het lichaam worden opgeruimd.

Soms wordt een combinatie van bestraling en chemotherapie gegeven.

 

Plaatselijke behandeling van darmkanker

Bestralingsbehandeling is, net als een operatie, een plaatselijke behandeling. Zowel het gunstige effect als ook de bijverschijnselen blijven beperkt tot de weefsels binnen het bestraalde gebied. Bij de behandeling is het echter onvermijdelijk, dat ook gezonde weefsels worden mee bestraald. Deze moeten tijdens en na de behandeling weer herstellen.

 

Serie bestralingen bij darmkanker

De bestralingsbehandeling is mogelijk omdat de gezonde cellen meestal sneller en beter herstellen van de opgelopen schade dan de kankercellen. Daarom worden vrijwel alle bestralingsbehandelingen in een serie dagelijkse bestralingen gegeven. De bestralingsbehandeling gebeurt meestal poliklinisch.

De duur en het aantal bestralingen wordt bepaald door de radiotherapeut en is afhankelijk van de plaats en grootte van het gezwel.

 

Bestralingstherapie in combinatie met chemotherapie

Bij een gezwel aan de endeldarm, het rectum, kan vóór de operatie gestart worden met een serie bestralingen. Doel daarbij is het gezwel kleiner te maken, zodat een operatie beter uitgevoerd kan worden. Soms wordt de bestralingstherapie in combinatie met chemotherapie (in de vorm van tabletten) gegeven.

 

Effecten van bestraling bij darmkanker

Na afloop van de bestralingsserie is het volledige resultaat nog niet bereikt, want de effecten van de bestraling zullen nog enige tijd nawerken. In die periode kan verdere genezing optreden en zullen gezonde weefsels zich van de bestraling herstellen. 

 

Eerste bezoek radiotherapiegroep

U wordt verzocht u te melden bij de receptie, waar uw persoonlijke gegevens worden gecontroleerd. Vervolgens komt u bij een van de radiotherapeuten om met hem of haar over de ziekte en de behandeling te praten. Daarna wordt u onderzocht en worden doel, opzet en bijwerkingen van de behandeling besproken. U kunt een machtiging voor de taxi krijgen van de afdeling radiotherapie. Wilt u met eigen vervoer gaan, dan kunt u het beste navraag doen bij uw ziektekostenverzekering over de eventuele vergoeding van kosten.

 

Schrijf uw vragen over bestraling bij darmkanker op

Wilt u graag iemand meenemen naar het instituut, dan kunt u dat gerust doen. Indien u het op prijs stelt dat uw begeleider/ster ook aanwezig is bij de gesprekken met uw behandelend arts, dan kan dat. Belangrijk is dat u voldoende wordt geïnformeerd. U kunt altijd uitleg vragen over de behandeling. Vraag gerust als u iets niet begrijpt. Schrijf de vragen thuis op, zodat u niets vergeet.

 

Heeft u de antwoorden een eerste keer niet gehoord of begrepen, kom er dan op terug.

 

Adres en locatie Radiotherapiegroep: 

Wagnerlaan 47

6815 AD Arnhem

Telefoon: (026) 3712412

Website: www.radiotherapiegroep.nl