darmkanker_behandeling_01

Dagopname

Tijdens een dagopname in Darmkankercentrum Harderwijk staan de volgende onderzoeken en gesprekken gepland:

 

  • Röntgenonderzoeken
  • Een consult bij een diëtiste
  • Een gesprek met de coördinerend oncologieverpleegkundige waarin u de uitslag van het röntgenonderzoek krijgt.
  • Een gesprek met de coordinerend oncologieverpleegkundige waarin u de uitslag van het rontgenonderzoek krijgt en een behandelvoorstel met u besproken wordt. 

 

Gesprek met de chirurg

Als de onderzoeken zijn afgerond en de behandeling definitief is vastgesteld, volgt binnen een week na de dagopname een gesprek met de chirurg die u gaat opereren. Als kennismaking, maar ook  voor vragen over de behandeling.