darmkanker_behandeling_01

Darmkanker in de familie?

Komt darmkanker in de familie voor, dan is het risico hierop voor familieleden ook groter.

Een vergroot risico op darmkanker geldt met name voor mensen met:

 

  • Een eerstegraads familielid (ouders, broers, zussen, kinderen) met dikke darmkanker vastgesteld voor de leeftijd van 50 jaar.
  • Twee eerstegraads familieleden met dikke darmkanker, ongeacht de leeftijd waarop de ziekte werd vastgesteld
  • Een erfelijke aandoening in de familie. 

 

Erfelijke darmaandoeningen en darmkanker

Er bestaan twee vrij zeldzame vormen van erfelijke darmaandoeningen die de kans op darmkanker enorm doen toenemen:

  • Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP), kortweg polyposis genoemd.
    Deze ziekte kenmerkt zich door het optreden van honderden poliepen in de dikke darm, vaak reeds op jonge leeftijd. Als hier niets aan wordt gedaan, ontaarden deze poliepen meestal in darmkanker.

  • Heriditaire Non-Polyposis Colorectum Carcinoom (HNPCC of Lynch syndroom).
    Dit is een vorm van erfelijke darmkanker, die zich vaak al rond 45 jaar aandient. De tumoren bevinden zich vooral in het eerste deel van de dikke darm. Bij ‘gewone’ darmkanker is dat voornamelijk het laatste deel.


Denkt u te behoren tot de categorie zoals hierboven omschreven dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met het Centrum voor darmonderzoek van Ziekenhuis St Jansdal.

U kunt dan vragen naar onze MDL-verpleegkundige Trude Lugard. Tel. 0341-46 39 11

 

 

Meer informatie over erfelijke darmkanker

Wilt u meer weten over erfelijke darmkanker? In deze voorlichtingsfilm vindt u meer informatie. In deze film wordt besproken wanneer het familierisico op darmkanker verhoogd is, en welke maatregelen wanneer nodig zijn om darmkanker vroeg op te sporen. 

 

Familiecheck darmkanker

www.mlds.nl/kanker/familiecheck/

 

 

Online test risico darmkanker

Via de website van het UMC St  Radboud kunt u een online test doen om te beoordelen of er bij u sprake is van een verhoogd risico op erfelijke darmkanker.

   

Meer informatie over diagnose en behandelingen in Darmkankercentrum Harderwijk