Wat is darmkanker?

Wat is darmkanker?

 

Celdeling 

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen, waarin erfelijk materiaal zit. Die cellen vermenigvuldigen zich steeds, zodat afstervende cellen vervangen kunnen worden door nieuwe. Bij darmkanker gaat er iets mis met de celdeling. Bij darmkanker ontstaan er foute cellen die zich te snel gaan delen. Op een gegeven moment vormen deze cellen samen een kwaadaardig gezwel: een tumor. Dat is wat kanker is.

 

 

Darmkanker

De groei van dikkedarmkanker gaat meestal heel langzaam. Het kan wel tien jaar duren voordat een gezonde cel uiteindelijk een kankercel wordt. Bij vroegtijdige opsporing is dikkedarmkanker over het algemeen goed te behandelen. In een vergevorderd stadium van dikkedarmkanker zijn de vooruitzichten veel minder gunstig. De kans op genezing is dan klein. Wees daarom alert bij de volgende symptomen.

 

Op onze site proberen we u meer informatie te verschaffen over longkanker, zoals de risicofactoren van darmkanker en de behandeling van darmkanker.

 

 

Hoe vaak komt darmkanker voor?

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 12000 mensen dikkedarmkanker vastgesteld. Bij ongeveer 1/3 hiervan gaat het om endeldarmkanker. De endeldarm is het laatste deel van de dikke darm, vlak voor de anus. Darmkanker komt vooral voor op oudere leeftijd (vanaf 60 jaar), maar het kan ook voorkomen op jongere leeftijd.

 

  

Uitzaaiingen bij darmkanker

Wanneer de tumor groter wordt, groeit deze door de verschillende lagen van de darmwand heen. De kans dat er tumorcellen loslaten wordt steeds groter. Dit noemen we uitzaaiingen. De tumorcellen verspreiden zich dan door het lichaam naar bijvoorbeeld de lever of longen. Uitzaaiingen kunnen plaatsvinden via de lymfeklieren of via de bloedbaan

 

 

Landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Wanneer darmkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, zijn de kansen op genezing dus groter. Daarom is in 2014 het landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker van start gegaan, waardoor darmkanker in een eerder stadium kan worden ontdekt en behandeld.