Darmkankerteam-2 Darmkankerteam
Amanda  Dijk
Amanda Dijk 1971
Internist / hematoloog
In dienst sinds: 2005

Aandachtsgebieden:

Hematologie en oncologie

Amanda is gespecialiseerd in het deelgebied hematologie (bloedziekten). Het deelgebied oncologie (kanker) verzorgt ze samen met collega's Temizkan en Ropela. Dit deelgebied omvat zowel de kwaardaardige ziektes, zoals lymfeklierkanker en de ziekte van Kahler. Maar ook problemen met de bloedstolling, zoals een verhoogde bloedingsneiging of verhoogde kans op trombose. De hematologie heeft de laatste jaren niet stil gestaan. Er zijn diverse nieuwe medicijnen beschikbaar gekomen met als resultaat dat de gemiddelde overleving toeneemt.  

Door de goede samenwerking met zowel het Meander MC als het UMCU kunnen veel behandelingen gelukkig ook hier plaatsvinden. Het intensvie contact met de patient vindt Amanda belangrijk; de behandelingen van vaak zwaar en het gaat over leven en dood. Contact met kankerpatiënten ligt haar en gaat haar van nature goed af. “Het is een kwestie van feeling en openstaan voor mensen. Eerlijk zijn en rechtlijnig zeggen waar het op staat. Dat is wat patiënten over het algemeen op prijs stellen en waarderen. Mensen hebben houvast nodig, duidelijkheid. Het persoonlijk contact moet goed zijn als je elkaar zo intensief ziet. Het moet geen kwestie zijn van spitsroeden lopen. Het is ook prettig om zo nu en dan met patiënten eens te kunnen praten over andere dingen, zoals over kinderen, kleinkinderen en vakantie.”

 

Meer informatie over interne geneeskunde.