Operatie

De kwaliteit van onze darmkankerzorg

Ziekenhuizen in Nederland willen open zijn over hun kwaliteit van zorg. Daarom hebben zij gezamenlijk het Kwaliteitsvenster ontwikkeld. Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten en andere geïnteresseerden inzicht in onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van dat ziekenhuis en de ervaringen van patiënten. Hiermee zetten ziekenhuizen een nieuwe stap in het transparant maken van zorg. Bij de informatie rond darmkanker ligt de nadruk op de resultaten van de darmkankerbehandelingen. Het Darmkankercentrum Harderwijk ondersteunt dit initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en publiceert de behandelresultaten in het zogeheten Kwaliteitsvenster. 

 

Wilt u meer weten over onze behandelresultaten? Bezoek dan het NVZ Kwaliteitsvenster