darmkanker_behandeling_01

Nederlanders weten onvoldoende over darmkanker

Uit onderzoek van de Maag Lever Darm Stichting onder 1.000 respondenten blijkt dat 7 op de 10 Nederlanders aangeeft onvoldoende kennis van darmkanker te hebben. Dit meldt de Maag Lever Darm Stichting dinsdag.
'Een zorgwekkend percentage, want hoe eerder darmkanker ontdekt wordt, des te beter het te behandelen is', aldus de Maag Lever Darm Stichting. Op de vraag in hoeverre mensen kennis hebben van darmkanker geeft 12,5% aan dit niet te hebben, 55% heeft weinig kennis van de ziekte. Een zorgwekkend hoog percentage, want jaarlijks krijgen ruim 15.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Wanneer darmkanker vroeg wordt gesignaleerd, is het een van de best behandelbare vormen van kanker. Daarom is het belangrijk dan mensen zich bewust zijn van alarmsignalen en risicofactoren. 25% weet geen enkel alarmsignaal te benoemen. 

 

Een van de belangrijkste alarmsignalen die kan wijzen op darmkanker is de aanwezigheid van bloed in de ontlasting. Zo’n 50% van de respondenten weet dit spontaan te benoemen.Alarmsignalen als ongemakken in de buik (40%) en een veranderende stoelgang (28%) worden minder benoemd. Een kwart van de respondenten weet spontaan geen alarmsignalen te benoemen.

 

Het is van belang dat mensen over de risicofactoren en alarmsignalen voorgelicht worden, want wanneer mensen een lijst met alarmsignalen zien, weet bijna 90% bloed in de ontlasting symptoom van darmkanker te benoemen.

Ook een veranderend ontlastingspatroon (door 78,1% herkend), aanhoudende ongemakken in de buik (door 63,1% herkend) en onverklaarbaar gewichtsverlies (door 59% herkend) zijn veel voorkomende alarmsignalen die kunnen duiden op darmkanker.

 

Het feit dat de aanwezigheid van bloed in de ontlasting het vaakst wordt genoemd als alarmsignaal is mede toe te schrijven aan het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker van het RIVM. In 2014 werd dit tweejaarlijkse onderzoek onder mensen tussen de 55 en 75 jaar oud voor het eerst uitgevoerd.

 

Bij 2.500 mensen is toen middels een ontlastingstest darmkanker opgespoord. Het bevolkingsonderzoek wil darmkanker in een vroeg stadium opsporen, ook op het moment dat er nog geen waarneembare klachten zijn. Het is van belang dat mensen over de risicofactoren en alarmsignalen voorgelicht worden.

Risicofactoren redelijk onbekend

 

De kennis van risicofactoren rond darmkanker zijn redelijk onbekend bij de Nederlandse bevolking. De helft van de respondenten weet geen risicofactoren benoemen.

Een risicofactor als erfelijkheid, wordt spontaan door slechts 6% van de respondenten genoemd. Op basis van een lijst met risicofactoren weet 53% dat erfelijkheid en het eten van rood of voorbewerkt vlees voor een verhoogd risico kunnen zorgen.

Effect leefstijlfactoren onderschat

 

Volgens onderzoek uit 2014 is 56 procent van het aantal kankergevallen toe te schrijven aan leefstijlfactoren zoals roken, overgewicht en alcoholgebruik. Nederlanders schatten dit percentage lager in. Driekwart denkt dat deze factoren voor minder dan de helft meewegen.

 

Bron: Maag Lever Darm Stichting